Koulutus

Haluatko verhoilijaksi?

Verhoilijan on hallittava niin puusepän, pintakäsittelijän, mekaanikon kuin vaatturinkin taitoja ja niiden lisäksi
myös kyettävä markkinoimaan työtänsä ja tuotteitansa. Helppoja ja kevyitä töitä ei käsityöverhoilijalla juurikaan ole. Työn monipuolisuuden vuoksi ei pelkkä peruskoulutus riitä. Tullakseen alan todelliseksi ammattilaiseksi on omattava korkea ammatillinen moraali ja otettava vastaan ns." Vanhoilta Mestareilta " tulevat neuvot.
Helsingin lähiseudulla verhoilun perustutkintoon johtavaa koulutusta järjestetään seuraavissa ammatillisissa oppilaitoksissa :

Stadin ammattiopisto (nuorisoaste)

Stadin aikuisopisto (aikuiskoulutus)Lisäksi ammattia voi opiskella aikuiskoulutuskeskuksissa :

Työtehoseuran aikuiskoulutuskeskus


TUTKINTOVAATIMUKSET:
Ammatillinen perustutkinto voidaan suorittaa 2 vuotta kestävänä ammatillisena peruskoulutuksena opetussuunnitelman perusteiden mukaan tai näyttö-tutkintona näyttötutkinnon perusteiden mukaan.

Verhoilualan aikuisille tarkoitetut tutkinnot jakautuvat 2 v. perustutkintoon, verhoilijan ammattitutkintoon ja verhoilijamestarin erikoisammattitutkintoon.
Nuorisoasteella on oma perustutkintonsa, joka on rinnasteinen aikuisten perustutkintoon tutkintonimikkeensä vuoksi. Kokelas voi valita tutkintosuorituksensa ajoneuvoverhoilun, teollisen verhoilun tai perinteisen verhoilun suuntautumisvaihtoehdon mukaan. Perustutkinto on tarkoitettu lähinnä oppilaitosten opiskelijoille, jotka voivat suorittaa esim. päättötyönään verhoilijan perustutkinnon.

Kokemuksen perusteella verhoilijan ammattitutkinnon läpäisy vaatii 5-7 vuoden työkokemuksen. Verhoilijamestarin erikoisammattitutkintoon kannattaa hakeutua, kun on toiminut 8-10 vuotta työelämässä. 1995 voimaan tulleen ammattitutkintolain mukaan tutkintoon osallistujilta ei vaadita aikaisempaa työkokemusta, joten kuka tahansa ammattitaitoinen voi koska tahansa pätevöityä osallistumalla näyttökokeisiin, riippumatta siitä miten on ammattitaitonsa hankkinut. Tutkintoja järjestävillä oppilaitoksilla on velvollisuus suorittaa kokelaan haastattelu, jonka perusteella suositellaan kullekin kokelaalle hänen tasonsa mukaista tutkintoa.

Tarvitsetko verhoilijaa?

Katso hyviä neuvoja ja vinkkejä aiheesta.
> Lue lisää

Jäsenyritykset

Etsi oman asuinalueesi verhoilijoita.
> Lue lisää